Integritetspolicy - Schoeller Allibert Sweden AB

Schoeller Alliberts behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande rätt.

Schoeller Allibert Sweden AB, 556551-6472, box 82, Hässleholmsvägen 10, SE284 34 Perstorp, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Schoeller Allibert sparar information om kunden, och företrädare för kunden, som anges av kunden vid registrering av konto.

Uppgifter som sparas är namn på företag, namn på företrädare, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, ip-adress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkort och organisationsnummer (”Personuppgifter”).

Den behandling som sker av Personuppgifter är relaterad till, och har syftet att, uppfylla Schoeller Alliberts förpliktelser mot kunden såsom att genomföra leverans och hantera reklamation och garantiärenden.

Schoeller Allibert behandlar också Personuppgifter för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt statistikändamål. Personuppgifterna kan även användas vid kundens köp och då på uppdrag (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Användning av personuppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU/ESS, samt att dina personuppgifter kan behandlas av eller överföras till andra bolag inom Schoeller Allibert koncernen, samarbetspartners och myndigheter. Schoeller Allibert iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Schoeller Allibert använder sig även bl.a. av DR protocol för säker lagering och överföring av data via Internet eller andra nätverk.

Vid registrering av konto och/eller genomförande av köp i Schoeller Alliberts webshop ger kunden samtycke till att Personuppgifter behandlas enligt ovan. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

För mer information om Schoeller Alliberts behandling av Personuppgifter, begäran om registerutdrag över utförda behandlingar eller gallring av Personuppgifter, kontakta Schoeller Allibert på: Tel. 0435-77 70 0 00 eller skicka e-post.