Skriv den e-postadress som du använde för att registera kontot. Kontakta kundservice om du inte längre använder e-postadressen som du registerat på kontot.